2017

 

Gerard van Theo en Diny van den Dobbelsteen

van de Wolfskuilweg uut Knotsenburg

&

Tineke van Piet en Rina Stevens

van de Henriedunantstraat uut Dwalmdam