1986

Prins Toon d'n 1e en Prinses Willemien (de Kleijnen)Motto:

gèn geneul en gèn gemier, blief gezellig an de zwier.

Beej unne pot bier en en glas wien,

zal ut altied gezellig zien!